برگزاری اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت توسعه گردشگری پایدار (پاییز 1400)


دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت توسعه گردشگری پایدار(با تاکید بر استان اردبیل) از برگزاری این کنفرانس در دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.

 

دکتر بهرام ایمانی در گفت و گو با روابط عمومی دانشگاه اظهار کرد: کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت توسعه گردشگری پایدار ۱۰ مهر ۱۴۰۰ در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود و آخرین مهلت ارسال مقالات به این کنفرانس هم ۲۰ شهریور است.
وی با بیان اینکه کنفرانس با بهره گیری از تجارب اساتید و پژوهشگران داخلی و خارجی و نهادهای علمی پژوهشی فرصتی مناسبی جهت تبادل اطلاعات و ارائه یافته های پژوهشی نوین برگزار خواهد شد، ادامه داد: برگزاری این کنفرانس امکان تبادل نظر و ایجاد ارتباط علمی با دانشگاه ها و مراکز تخصصی کشور و جهان در زمینه مفاهیم مشترک علوم  وسایر موضوعات مرتبط با محورهای کنفرانس را فراهم می سازد.
دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت توسعه گردشگری پایدار اضافه کرد: اکوتوریسم، گردشگری سلامت، گردشگری شهری و روستایی، مدیریت گردشگری، اقتصاد گردشگری، گردشگری فرهنگی، گردشگری و توسعه پایدار، فناوری های نوین و گردشگری و گردشگری و دوران کرونا محورهای اصلی این کنفرانس هستند.
ایمانی اضافه کرد: فیلیپ بوردو استاد و پژوهشگر موسسه جغرافیای دانشگاه گرونوبل آلپ فرانسه سخنران کلیدی این کنفرانس است که زمینه پژوهشی وی جغرافیای فرهنگی در حوزه گردشگری کوهستان و ورزش های طبیعت محور است که با تکیه بر مفاهیمی مانند آرمان شهرهای تفریحی، بحران ها، نگاه منتقدانه به گردشگری تغییرات فرهنگی و پدیده های پسا گردشگری می باشد.
دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت توسعه گردشگری پایدار افزود:همه پژوهشگران از تمامی دانشگاه های کشور می توانند مقالات خود در محورهای مربوطه را به این کنفرانس ارسال کنند.