حامی مالی کنفرانس

 

 


 

معرفی : 

صنعت گردشگری یکی از مناسب‌ترین صنایعی است که می‌تواند در منطقه تحول ایجاد کند، اغلب کشورها به صنعت گردشگری نگاه بلندمدت و عمیقی دارند، برگزاری این نوع کنفرانس‌ها می‌تواند ظرفیت‌های گردشگری استان اردبیل را معرفی کرده و این صنعت را به یکی از محورهای توسعه استان بدل کند.    

 

 قابل توجه اساتید و دانشجویان و پژوهشگران گرامی :

مقالات مرتبط با سایر استانها نیز در این کنفرانس پذیرفته می شود 

 

ضمناْ افرادی که مقالات آنها مورد پذیرش قرار گرفته و موفق به حضور در کنفرانس نخواهند شد 

گواهی پذیرش مقالات آنها صادر و از طریق پست به آدرس پستی آنها ارسال خواهد شد