درباره استان اردبیل

نام شهر اردبیل که مرکز استان ‌است، به روایت الواح به جامانده از هزاران سال به عنوان شهری کوهستانی و به صورت "آرتا" یا "آرتاویل" آورده شده است این شهر بعدها به دارالارشاد، دارالملک، دارالعرفان، دارالامان و شهر مقدس ملقب شده و در دوره های مختلف مرکز ایالت آذربایجان بوده و به دلیل قرارگرفتن در مسیر جاده ابریشم از رونق اقتصادی بسیار مناسب برخوردار بوده است. استان اردبیل در شمال غربی فلات ایران با بیش از 18 هزار  و 500 کیلومترمربع یک درصد مساحت کل کشور را تشکیل می دهد و با استان های آذربایجان شرقی، گیلان، زنجان و جمهوی آذربایجان هم مرز است و 4 شهرستان این استان در طول 285 کیلومتر با جمهوری آذربایجان هم مرز هستند. این استان به مرکزیت شهرستان اردبیل دارای 12شهرستان، 35 شهر، 75دهستان و بیش از 1 هزار و 860 آبادی است به طوری که شهرستان های استان شامل اردبیل، بیله سوار، پارس آباد، خلخال، کوثر، گرمی، مشگین شهر، نمین، نیر و سرعین است. این استان از شمال به رود ارس و دشت مغان، از شرق به رشته کوه های تالش و باغرو در استان گیلان، از جنوب به رشته ها، دره ها و جلگه های به هم پیوسته استان زنجان و از غرب به استان های آذربایجان شرقی محدود است.